A – D

Alzheimer (dementie)

CBD-CBG – olie bij Alzheimer:
Alzheimer is een ziekte waarbij hersencellen niet meer goed functioneren en afsterven. Dit leidt tot een achteruitgang van het geheugen en andere cognitieve functies. Vooralsnog is de ziekte onomkeerbaar en ongeneeslijk. Behandeling richt zich op het bestrijden van symptomen en het vertragen van het ziekteproces. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat cannabinoïde interessant zijn voor de behandeling van Alzheimer.

CBD en Alzheimer
Excitotoxiciteit is een ziekteproces waarbij zenuwcellen beschadigd worden of afsterven door stimulatie van buitenaf van bepaalde neurotransmitters. Uit onderzoek is gebleken dat cannabinoïde dit proces tegen gaan. Daarnaast werken cannabinoïde ook tegen oxidatieve stress. Hierbij is de balans tussen de productie van vrije radicalen en het vermogen van het lichaam om dat tegen te houden verstoord. Ten slotte kan CBD ontstekingsremmend werken. Al deze eigenschappen van de cannabinoïde maken deze stof zeer interessant om in te zetten bij de behandeling van Alzheimer.

THC en Alzheimer
Sinds 2014 is bekend dat een gebrek aan lichaamseigen cannabinoïde een van de mogelijke oorzaken is van Alzheimer. Een lage concentratie van deze essentiële stoffen (waaronder 2-AG en anadamide) in het lichaam zou bepaalde proteïnen de kans geven zich te nestelen op CB-receptoren – onderdeel van het endocannabinoïde-systeem (ECS). Deze receptoren verliezen zo hun vermogen signaalstoffen te verwerken, waardoor het leervermogen en het geheugen verslechtert.
In theorie zou het gebruik van de plantaardige cannabinoïde delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), in de vorm van wietolie bijvoorbeeld, de voortgang van deze ziekte moeten kunnen remmen – of zelfs genezen. Zo bleek dan ook in 2016, toen wetenschappers bewezen dat deze werkzame stof uit cannabis inderdaad de giftige proteïne beta-amloïde (A-beta) kan afbreken; en zo de voortgang van Alzheimer kan remmen of de ziekte zelfs zou kunnen genezen.

Meer informatie kan u vinden in onderstaande links:

Cannabinoiden verwijderen ‘alzheimer proteïne’ zenuwcellen
5 voordelen van cannabis bij Alzheimer
THCA shows neuroprotective ability
Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer’s Disease
Prevention of Alzheimer’s Disease Pathology by Cannabinoids

Aids & HIV

Met hiv/aids wordt een aantal aandoeningen aangeduid die door het humaan-immunodeficiëntievirus (hiv) worden veroorzaakt. Wereldwijd zijn ongeveer 35 miljoen mensen met het hiv-virus besmet en sinds de jaren tachtig heeft aids rond de 36 miljoen sterfgevallen veroorzaakt. Men heeft aangetoond dat cannabis uitzonderlijk effectief is bij de behandeling van verschillende belangrijke symptomen van hiv/aids (acquired immuno-deficiency syndrome). Hier komen de 5 belangrijkste voordelen:

1. Eetlust bevorderend
Uit een onderzoek uit 2005 onder 523 hiv-positieve patiënten bleek dat 143 ondervraagden (27%) hun symptomen met cannabis onder controle hielden. Van deze groep meldde een overgrote meerderheid (97%) dat hun eetlust verbeterde. In 2007 werd een dubbelblind onderzoek naar de effecten van gerookte cannabis en dronabinol gedaan. Dronabinol is een synthetische vorm van THC. Uit onderzoek leek dat vergeleken met een placebo zowel cannabis als dronabinol op een dosisafhankelijke manier de calorie-inname verhoogden. Het effect werd gekenmerkt door een toename van het aantal eetmomenten.
Hoewel iedereen tijdens een eetmoment bovendien gemiddeld 404 kcal binnenkreeg, veranderde de verdeling van de voedingsstoffeninname aanzienlijk door cannabis en Dronabinol. Wanneer een patiënt de placebo kreeg, haalde hij 51% van zijn voedingsstoffen uit koolhydraten, 36% uit vet en 13% uit eiwitten. Wanneer hij dronabinol kreeg, nam de vetconsumptie toe tot 40%, terwijl de consumptie van koolhydraten afnam. Wanneer hij cannabis kreeg, daalde de eiwitconsumptie tot 11%, terwijl de vetconsumptie meestal toenam.
Bij toediening van een hoge dosis cannabis en dronabinol nam het lichaamsgewicht van de patiënt aanzienlijk toe. Bij gebruik van een placebo was het gemiddelde gewicht van de proefpersonen 77,5 kg. Na vier dagen cannabis waren de patiënten 1,1 kg aangekomen en na vier dagen dronabinol 1,2 kg.

2. Misselijkheid remmend
Misselijkheid is een veelvoorkomend symptoom van een hiv-besmetting en met het vorderen van de ziekte kunnen de oorzaken van de misselijkheid steeds ingewikkelder worden. Misselijkheid kan ontstaan door problemen in het maagdarmkanaal, een hepatorenale stoornis, een aandoening van het centrale zenuwstelsel of door een behandeling van de ziekte.
Het is algemeen bekend dat cannabinoïden en bepaalde soortgelijke synthetische stoffen de symptomen van misselijkheid bij hiv/aidspatiënten tegen kunnen gaan. De Amerikaanse Food & Drug Administration (voedsel- en medicijnenautoriteit) heeft de THC-analoog dronabinol zelfs goedgekeurd voor de behandeling van misselijkheid en verlies van eetlust als gevolg van kanker en hiv. In 1995 werd een vroeg onderzoek gepubliceerd naar dronabinol als behandeling voor door aids veroorzaakte verlies van eetlust en daarin concludeerde men dat de misselijkheid van de patiënten met gemiddeld 20% verbeterde.
Uit het eerdergenoemde patiëntonderzoek uit 2005 bleek dat 93% van de hiv-positieve cannabisgebruikers na het roken subjectieve verbetering van de misselijkheid meldden. In een ander onderzoek uit 2005 ontdekte men dat bij hiv-positieve patiënten die last van misselijkheid hadden, er een grotere kans was dat de cannabisgebruikers zich aan hun antiretrovirale therapie hielden dan degenen die geen cannabis gebruikten. Een patiënt die geen last van misselijkheid had, ging zich bij cannabisgebruik niet duidelijk beter aan de therapie houden, wat erop duidt dat de opvolging van de therapie vergroot werd door de misselijkheidssymptomen te verbeteren.

3. Stemmingsverbeteraar/antidepressivum
Angst, depressie en stemmingsstoornissen komen vaak voor bij hiv/aids en kunnen worden veroorzaakt door een combinatie van negatieve fysiologische, psychologische en sociale druk. Uit het patiëntonderzoek uit 2005 bleek dat bij 93% van de ondervraagden de angst na het gebruik van cannabis werd verlicht, terwijl 86% meldde dat ook hun depressie verminderde.
In het eerdergenoemde dubbelblinde onderzoek uit 2007 naar cannabis en dronabinol ontdekte men dat beide stoffen de stemming van de ondervraagden verbeterden en een ‘goed drugseffect’ veroorzaakten, waardoor gevoelens van vriendschappelijkheid, stimulatie en zelfverzekerdheid toenamen. Interessant genoeg leek een lage dosis THC meer angst bij de proefpersonen op te wekken dan een hoge dosis THC of elke dosis dronabinol.

4. Pijnstillend
Hiv/aids kan hevige en slopende pijn veroorzaken, die ontstaat door verschillende complexe oorzaken, waaronder gewrichts-, zenuw- en spierpijn. Uit een transversaal onderzoek uit 2011 onder 296 sociaaleconomisch achtergestelde patiënten bleek dat 53,7% hevige pijn had, 38,1% gemiddelde pijn en 8,2% milde pijn. Meer dan de helft van de proefpersonen had een opioïde pijnstiller voorgeschreven gekregen. Hevigere pijn bleek ook samen te hangen met het voorkomen van depressie.
In het patiëntonderzoek uit 2005 ontdekte men dat cannabisgebruik bij 94% van de ondervraagden spierpijn verlichtte. 90% meldde ook verbetering bij neuropathie (zenuwpijn) en 85% bij paresthesie, een brandend, tintelend en prikkend gevoel. Het feit dat cannabis aanzienlijke, subjectieve lange termijn verlichting van chronische pijn bij hiv/aidspatiënten kan geven, is iets om te onthouden. Veiligere en mogelijk goedkopere medicijnen die bij achtergestelde groepen in plaats van opiaten zouden kunnen worden gebruikt, kunnen meerdere positieve gevolgen hebben, waaronder een afname van door opiaten veroorzaakte sterfgevallen en een grotere beschikbaarheid van medicijnen voor degenen die deze nodig hebben.

5. Vermindering van perifere neuropathie
Een specifieke en bijzonder gangbare soort pijn bij hiv/aids is perifere neuropathie, waarbij een of meer zenuwen van het perifere zenuwstelsel, dus elk deel van het zenuwstelsel buiten de hersenen en het ruggenmerg, beschadigd raken en pijn, zenuwtrekken neuropathie bij hiv/aids en andere aandoeningen, door cannabis verminderd kunnen worden.Naast de hierboven genoemde subjectieve meldingen over verminderde zenuwpijn en paresthesie heeft men in verschillende andere onderzoeken het vermogen van cannabis om perifere neuropathie bij hiv/aidspatiënten te verminderen onderzocht. In 2007 werd in de VS, Puerto Rico, Colombia en Taiwan een patiëntonderzoek gedaan, waaruit bleek dat 67 van de 450 patiënten met perifere neuropathie melding maakten van cannabisgebruik om hun symptomen te verbeteren.
Uit een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek, dat ook in 2007 werd gepubliceerd, bleek dat bij 52% van de groep cannabisgebruikers de pijn met meer dan 30% was verminderd, terwijl dat in de controlegroep met slechts 24% was. Bovendien waren er geen ernstige bijwerkingen. De eerste joint die een cannabis gebruikende patiënt rookte, verminderde de chronische pijn met gemiddeld 72%, vergeleken met 15% in de placebogroep.
In 2009 concludeerde men in een dubbelblind, placebogecontroleerd cross-overonderzoek naar de werkzaamheid van cannabis bij de vermindering van perifere neuropathie dat van de 28 proefpersonen bij 46% van de mensen uit de cannabis gebruikende groep de neuropathie met meer dan 30% was verminderd, terwijl dit voor 18% van de controlegroep gold, en dat de stemming en het algehele functioneren tijdens het onderzoek in vergelijkbare mate verbeterden.

De onderzoeken richten zich op een mogelijk verband tussen het gebruik van CBD en de symptomen van aids en hiv.
Ontdekt werd dat korte termijn gebruik van marihuana geen gevolgen had voor de virale lading bij deelnemers, wat suggereert dat CBD geen negatieve effecten levert wanneer het in combinatie met andere medicijnen wordt gebruikt.
eerder bleek ook uit een ander onderzoek dat mensen die marihuana gebruikten als deel van hun behandelingen positieve therapeutische effecten er uit haalden.
Nog meer onderzoeken:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12965981
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17589370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17364413

Autisme / ASS

De informatieverwerking in de hersenen werkt bij mensen met autisme op een andere manier Waardoor zij vaak moeite hebben met sociaal contacten, het houden van overzicht en veelal een beperkt aantal interesses en activiteiten.De andere kant van de medaille is dat mensen met autisme vaak een goed oog voor detail hebben en tegelijkertijd eerlijk, analytisch en hardwerkend zijn. Uiteraard verschillen deze kenmerken van persoon tot persoon. Er bestaat geen behandeling of medicijn dat autisme kan genezen. Behandeling is vaak gericht op het goed omgaan met de moeilijkheden die gepaard kunnen gaan met autisme. Medicijnen worden vaak alleen voorgeschreven als de klachten van autisme gepaard gaan met extreme angsten, zelfverwonding, depressies, dwangmatig of agressief gedrag.
Mogelijkheden met CBD bij autisme 73,9 miljoen kinderen en volwassenen wereldwijd lijden aan een vorm van autisme.

Autisme en het endocannabinoïdesysteem

De laatste jaren zijn onderzoeksresultaten naar de samenhang tussen autisme en het endocannabinoïdesysteem samengebracht. Daarbij is aangetoond dat de concentraties van CB1-receptoren het hoogste zijn in de delen van de hersenen die, naar men aanneemt, bij autisme niet goed functioneren. Daarbij gaat het met name om het cerebellum, de hippocampus en de basale ganglia (Bauman en Kemper 2005, Courchesne et al. 2007).
Uit dierproeven weten we dat het endocannabinoïdesysteem is betrokken bij autisme of erdoor wordt beïnvloed. Twee resultaten: Een van de – weinige – onderzoeken naar cannabis bij autisme verscheen in het wetenschappelijke vakblad Autism Daily Newcast. Een citaat: “Een nieuwe studie laat zien dat mutaties die geassocieerd zijn met autisme de werking van hersenmoleculen blokkeren, moleculen die actief worden door dezelfde receptoren als waarop de actieve bestanddelen van cannabis werken.”
Ter afsluiting van een onderzoek in 2013 kwamen wetenschappers tot de conclusie dat “… de mogelijkheid bestaat dat veranderingen in de signalen van het endocannabinoïdesysteem bijdragen aan de pathofysiologie van autisme.”
Bij een experiment in 2015 kwam men tot de conclusie dat de activering van de CB1-receptor door anandamide met betrokkenheid van oxytocine de beloning door sociale interactie stuurt. “Tekortkomingen in het signaalsysteem kunnen bijdragen aan sociale effecten van autisme spectrum stoornissen en bieden een mogelijkheid voor behandeling van deze stoornissen. “

Leven met autisme is voor alle betrokkenen ingrijpend. CBD en of THC zijn geen wondermiddel voor een behandeling van autisme, maar de bovenstaande ervaringsverslagen geven wel aan dat oa CBD en of THC de moeite waard zijn te proberen.
Hieronder wat video’s van ervaring deskundige:
Autism and CBD Oil | Cannabis Help With Anxiety?
Kara’s cannabis treatment for autism self agression
Cannabis for Autism: Stories of Hope

Uit een studie aan de gerenommeerde Stanford University in de VS blijkt dat cannabidoïden – die in cannabis voorkomen en ook van nature in ons lichaam zitten – wellicht een veelbelovend medicijn kunnen zijn bij de behandeling van autisme. In het wetenschappelijke vakblad Autism Daily Newcast staat: “Een nieuwe studie laat zien dat mutaties die geassocieerd zijn met autisme de werking van hersenmoleculen blokkeren, moleculen die actief worden door dezelfde receptoren als waarop de actieve bestanddelen van marihuana werken.

Cannabidoïden deblokkeren storingen

Dat klinkt ingewikkeld. Thomas Sudhof, een cellulaire neurowetenschapper aan de Stanford Universiteit, testte de mutaties die met autisme geassocieerd worden op muizen. Twee mutaties hebben direct te maken met het slecht(er) doorgeven van hersensignalen, doordat er hechtingsproblemen zijn met de elektrische impulsen in het brein. Een elektrische impuls van een hersencel wordt normaal gesproken omgezet in een chemisch signaal in de synaps, en dat werkt bij autisme dus niet. En dat heeft direct te maken met de werking van cannabidoïden. Sudhof: “Dit suggereert dat autisme veroorzaakt zou kunnen worden door een onderbreking van het vermogen van het brein om duidelijk signalen te zenden.”
Deze bevindingen suggereren dus dat cannabidoïden gebruikt kunnen worden als behandeling bij autisme, omdat zij die verstoring van de cannabidoïden-receptoren in het lichaam kunnen deblokkeren!

‘Dramatische gedragsverbeteringen’

Het onderzoek van Stanford wordt bovendien ondersteund door een andere studie van Danielle Piomelli van UC Irvine en Olivier Manzoni van INSERM, het Franse nationale researchcentrum. Zij behandelden muizen die het zogenaamde Fragile-X-Syndrome bezaten, een afwijking die autistische symptomen veroorzaakt. Hun methode bestond uit het toedienen van nieuwe verbindingen die de signaalfunctie van de endocannabidoïden transmitters in de hersenen corrigeren (iets wat cannabidoïden kunnen doen). Hun conclusie: “De muizen vertoonden dramatische gedragsverbeteringen in een doolhof-test, waarbij we angst en de acceptatie van open ruimte maten.”
Vanzelfsprekend moet er meer onderzoek volgen om zeker te weten dat cannabis een effectieve autismebehandeling is, maar deze bevindingen noemen de geleerden ‘veelbelovend’. Autism Daily Newcast zegt het zo: “Families die cannabis reeds gebruiken om hun kinderen te behandelen geloven dat het alle verschil van de wereld heeft gemaakt. En veel autistische kinderen krijgen nu medicijnencocktails toegediend die wellicht veel heftiger zijn dan marihuana, en bovendien serieuze bijwerkingen en beperkte resultaten opleveren.”

ADHD / ADD

Wat is ADHD /ADD?
ADHD / ADD kan zich uiten in lichamelijke en geestelijke onrust, beweeglijkheid, luidruchtigheid, impulsiviteit, gebrek aan concentratie en soms hyperactiviteit.
Er wordt wereldwijd heel wat ADHD/ ADD gediagnosticeerd.
Enerzijds is het een vereiste om een juiste behandeling te kunnen bieden, anderzijds is het een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal diagnoses stijgt nog altijd explosief.
Zo krijgen 5-7% van de kinderen de diagnose ADHD/ ADD.
De meeste ADHD/ ADD’ers slikken zware medicijnen in de vorm van pillen om hun drukke gedrag te beteugelen.

Toename medicijnen
Kinderen krijgen meestal ‘Ritalin’ voorgeschreven en volwassenen ‘Concerta’.
In beide medicijnen zit methylfenidaat, deze stof lijkt erg veel op amfetamine (oftewel: de drugs ‘speed’).
Ondanks dat speed een stimulerend middel is, worden ADHD/ADD’ers er juist rustig van.
Zij kunnen zich dan beter afsluiten tegen prikkels van buitenaf, waardoor ze zich beter kunnen concentreren. Medicijnen met methylfenidaat kunnen bijwerkingen hebben. Deze bijwerkingen kunnen zijn: slaapproblemen, hoofdpijn, nervositeit, vermindering van de eetlust, hartkloppingen, slaperigheid, verlies van spontaniteit en het tonen van abnormaal gedrag.

Wegen de negatieve gevolgen tegen de positieve gevolgen op?
Veel mensen vinden de negatieve bijwerkingen een reden om ervoor kiezen te stoppen met de reguliere medicatie opzoek te gaan naar een alternatief en vinden deze in CBD en of THC-olie ofwel wietolie genoemd.

Hoe werkt CBD-olie tegen ADHD?
Veel mensen met ADHD geven de voorkeur aan CBD en of THC-olie, omdat zij bij het gebruik van wietolie geen negatieve neveneffecten ervaren.

Dit is in tegenstelling tot Ritalin en vergelijkbare medicijnen gebaseerd op methylfenidaat. Zoals reeds gezegd… aan methylfenidaat is namelijk een lange lijst aan potentiële bijwerkingen verbonden, waaronder hoofdpijn, slapeloosheid, nervositeit en misselijkheid. Verder is het ook niet mogelijk om zomaar te stoppen met methylfenidaat, omdat de patiënt last kan krijgen van afkickverschijnselen.
CBD en of THC-olie kunnen goed werken tegen ADHD/ADD en deze kennen geen van de genoemde bijwerkingen van methylfenidaat.
Daarnaast kennen CBD en of THC-olie ook niet de afkickverschijnselen van Ritalin en vergelijkbare medicijnen.

Welke CBD en of THC-olie werkt tegen ADHD /ADD?
Zowel wietolie gebaseerd op CBD (cannabidiol) en wietolie gebaseerd op THC (tetrahydrocannabidol) kunnen werken tegen ADHD/ ADD, vaak is een CBD – olie van 6% ( RAW) en of een THC – olie 10 % al genoeg.

Ik adviseer altijd eerst CBD-olie te proberen alvorens u THC-olie erbij gaat proberen.

De meeste patiënten die wietolie tegen ADHD/ ADD gebruiken, hebben positieve ervaring met een of beide oliën, CBD en of THC-olie, omdat THC directer werkt in de hersenen, terwijl CBD vooral werkt in het lichaam.
Welke van de twee meest geschikt is voor iemand met ADHD/ ADD kan van persoon tot persoon verschillen.
De een heeft voldoende aan CBD en ander heeft beiden nodig.

Probeer altijd eerst CBD olie voor je THC gaat proberen.

Bij wietolie gebaseerd op THC bestaat namelijk wel het risico dat de patiënt high wordt.
Een juiste dosering en rustige opbouw is daarom heel belangrijk.
Bij kinderen met ADHD/ ADD is één druppel THC 10% voor het slapen gaan meestal al voldoende.
Bij een volwassene is het een kwestie van uitproberen.

CBD en of THC-olie helpen bijna altijd snel goed bij ADD, ADHD en autistische stoornissen.
Daar ieder mens anders is kan niet worden gezegd welke van de twee het meest geschikt is.

Overigens kunnen CBD-wietolie en THC-wietolie tegelijk worden gebruikt om zodoende de kans op het high worden door het gebruik van de THC-wietolie te reduceren.

Wetenschappelijk onderzoek wietolie en ADHD/ ADD:
Er bestaan verschillende medische onderzoeken over het gebruik van cannabis en de behandeling van ADHD bij volwassenen.
Een voorbeeld is een Duits onderzoek.
Bij dit onderzoek kregen 30 mensen met ADHD/ADD de kans om over een langere periode cannabis te gebruiken als alternatief voor andere medicijnen.
De resultaten waren buitengewoon positief!
Bij alle 30 patiënten werkte de cannabis goed tegen ADHD/ ADD zonder de negatieve bijeffecten van reguliere medicijnen.
Ook bestaan er verschillende patiëntgetuigenissen van volwassenen en ouders die besluiten hun kinderen te behoeden voor Ritalin, met al zijn negatieve bijwerkingen, en in plaats daarvan hun kind te behandelen met CBD-olie.
Volwassenen, kinderen zelf en de ouders zijn positief over het gebruik van CBD-olie.

Nog enkele onderzoeken aangaande ADHD:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576350
Treating Adult ADHD with Cannabis
Interview Patricia – CBD olie en ADHD + slaapproblemen
ADHD cafe – Cannabisolie test

Angststoornis

Depressies, angst, neerslachtigheid en geestelijke trauma’s zijn een groeiend probleem in de westerse wereld.
Helaas zijn er voor de mentale aandoening weinig goedwerkende medicijnen te krijgen. Traditionele antidepressiva brengen niet iedereen verlichting en hebben zelf schadelijke gevolgen bij langdurig gebruik.
Los van de soms heftige bijwerkingen zijn ze ook verslavend.
Gelukkig is er een plantaardig middel dat zónder bijwerkingen een snelle en effectieve behandeling kan zijn bij een depressie, angst, neerslachtigheid en een trauma:
CBD 5% RAW of biologisch en/of CBG 5% kunnen met 1-2 druppels van beide oliën een alternatief zijn voor de reguliere medicatie in deze.

Antidepressiva

Depressie wordt de laatste tijd veel besproken.
Het is dan ook niet gek dat in 2014 één miljoen Nederlanders (8% van de bevolking) aangaf een depressie te hebben of te hebben gehad, angstige gevoelens te hebben of zich neerslachtig te voelen.
De gevolgen van de mentale aandoening zijn uiteenlopend en kunnen escaleren tot suïcidale gedachten die kunnen leiden tot zelfmoord.
Helaas zijn er maar weinig medicijnen die helpen tegen depressie. Traditionele antidepressiva hebben weken, zo niet maanden nodig om hun werkzaamheid te bewijzen. Vaak zijn die medicijnen ook nog eens ontzettend verslavend en hebben een keur aan negatieve bijwerkingen.
Daarbij werkt het niet altijd en reageert één op de drie patiënten (na maandenlang proberen) nog steeds niet op de schadelijke medicatie. Vervolgens gaan zij een lang traject in van ontwenning dat op zich al schadelijk kan zijn.

CBD en of CBG
Er zijn echter alternatieve behandelvormen voor depressiviteit.
Er zijn namelijk steeds meer depressie-patiënten die aangeven baat te hebben bij medicinale cannabis.
Vaak wordt gedacht dat kalmerende effecten zijn te wijten aan de psychoactieve stof uit cannabis THC.
Maar recente onderzoeken laten zien dat de effecten van CBD en CBG vergelijkbaar zijn met dat van THC, alleen dan zónder een psychoactieve werking.
Sterker nog, CBD kan de psychoactieve effecten van THC juist tegen gaan.
Dat maakt dat CBD enorm groeit in populariteit.
Maar CBD en CBG blijken nu ook nog eens een effectieve antidepressiva te zijn.

Artikel over CBD/THC Gebruik bij angst en depressie.
Zelfmedicatie – Angst en depressie behandelen met cannabis

Anorexia (gewichtsafname)

CBG (ofwel cannabigerol genoemd) is niet de bekendste cannabinoïde, maar volgens Brits onderzoek wel een hele belangrijke.
CBG zou namelijk op een veilige manier de eetlust weer kunnen opwekken bij mensen met extreem gewichtsverlies zoals bijvoorbeeld bij Anorexia zonder allerlei vreselijke bijwerkingen van farmaceutische medicijnen.

Deze niet-psychoactieve cannabinoïde remt bacteriegroei, ontstekingen, tumorgroei en groei van dodelijke kankercellen.
En volgens een onderzoek van de Berkshire’s University of Reading in Groot-Brittannië wekt het veilig en effectief de eetlust terug op. Dit onderzoek werd gepubliceerd door het NIH (het Amerikaanse nationale gezondheidsinstituut).

Hyperfagie
Een onderzoek gedaan met ratten welke CBG óf een placebomiddel kregen toegediend en werden onderzocht was positief. De onderzoekers concludeerden dat CBG zorgt voor hyperfagie (extreme eetlust en/of honger). Dat is goed nieuws voor mensen die lijden aan eetstoornissen zoals anorexia en boulimia, maar ook kankerpatiënten die door chemotherapie hun eetlust kwijtraken.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27503475

Hoe THC kan helpen bij anorexia

Volgens Belgisch onderzoek kan cannabis eetstoornissen zoals anorexia genezen. De aandoening zou namelijk worden veroorzaakt door een defect endocannabinoïdesysteem. THC kan ervoor zorgen dat anorexiapatiënten weer gaan eten en ontspannen, waardoor ze uiteindelijk weer een positiever beeld van zichzelf krijgen.
Mensen met anorexia hebben vaak last van een slecht zelfbeeld, zeker als het op hun lichaam aankomt. Hierdoor proberen ze voedsel zo veel mogelijk te vermijden, wat er weer voor zorgt dat ze extreem mager worden. In sommige gevallen geven ze hun eten opzettelijk over. De stoornis kan bij mannen én vrouwen voorkomen, maar het merendeel van de mensen met anorexia is vrouw.

Endocannabinoïden
Anorexia wordt vaak in verband gebracht met psychische veranderingen in de hersenen. Sommige van die veranderingen vinden plaats in het endocannabinoïdesysteem (ECS). Dit netwerk in ons lichaam heeft meerdere functies: het controleert ons humeur, onze eetlust en ons gevoel van plezier door het aanmaken van stofjes, lichaamseigen cannabinoïden of endocannabinoïden. Maar er zijn ook externe, plantaardige cannabinoïden zoals THC. Wanneer je blowt, komen plantaardige cannabinoïden uit cannabis het systeem binnen en nemen het daar de taak van sommige van deze lichaamseigen cannabinoïden over.

Cannabis helpt
Uit een Belgisch onderzoek uit 2011 bleek al, dat bij mensen met anorexia het endocannabinoïdesysteem niet goed werkt. Hiervoor hadden zij onderzoek gedaan bij 14 vrouwen met anorexia en 16 met boulimia nervosa, een andere eetstoornis. Bij beide groepen kwamen de endocannabinoïden die emotie, beloningsgevoel, eetlust en lichaamsbeeld moeten regelen niet echt goed op gang. Ook uit een aantal proeven op knaagdieren bleek dat het endocannabinoïdesysteem niet goed werkte bij anorexia. Het is niet helemaal duidelijk of de defecten in dit systeem de oorzaak zijn, of juist het gevolg van anorexia zijn, maar cannabis kan mogelijk helpen door het systeem aan te vullen met plantaardige cannabinoïde.

Eetlust
THC kan gevoelens van plezier en eetlust terug opwekken bij anorexiapatiënten.
We weten natuurlijk dat cannabis je eetlust opwekt. Dit komt omdat er door THC een grote hoeveelheid ghreline wordt aangemaakt, het hormoon dat ervoor zorgt dat je honger krijgt. Dit effect kan zo sterk zijn dat mensen met anorexia wel moéten eten. Om te voorkomen dat je je na het eten schuldig voelt, kun je het beste kiezen voor voedsel met gezonde vetten, zoals avocado’s, vis, groenten, fruit en yoghurt. De reden hiervoor is dat je lichaam die vetten nodig heeft voor het aanmaken van endocannabinoïden waardoor je je beter voelt. Dat effect krijg je niet door fast food.

Plezier aan eten
Cannabis kan ervoor zorgen dat je weer plezier krijgt van eten, omdat het zorgt voor extra dopamine in je lichaam. Door deze neurotransmitter kunnen we plezier en gevoelens van beloning voelen. Normaal als je eet, zorgt dopamine ervoor dat je plezier hebt van voedsel. THC versterkt die gevoelens, waardoor de avocado die je eet niet alleen goed smaakt, maar als het ware het lekkerste wordt wat je ooit gegeten hebt!

Ontspanning
Wiet kan tevens zorgen voor meer rust in je hoofd. Wanneer je last hebt van slechte of ongezonde gedachtes, word je dankzij THC weer even meegenomen naar een andere wereld waarin je afgeleid wordt van deze ongezonde gedachten en krijg je de kans om tot rust te komen. Het kan je perspectief veranderen waardoor je anders over jezelf gaat denken.

Artritis

Artritis is een veelvoorkomende kwaal bij met name oude mensen. In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan deze vorm van reuma.
Wietolie werkt bij reumatoïde artritis in de eerste plaats door het verminderen van de gewrichtspijn. Daarnaast kan wietolie helpen bij het verminderen van de zwellingen in de ledematen, iets waar veel mensen met deze vorm van reuma last van hebben.
Ten opzichte van andere pijnstillers hebben CBD en THC-olie het grote voordeel dat er geen bijwerkingen zijn.

Reuma is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan spieren en gewrichten.
Artrose is een vorm van reuma, net als reumatoïde artritis en fibromyalgie. De meeste vormen van reuma veroorzaken langdurige pijn en stijfheid. Ook kunnen spieren en gewrichten warm en gezwollen zijn, als gevolg van een ontsteking. Reuma komt in Nederland bij één op de vijf mensen voor.
De meeste reumatische aandoeningen zijn chronisch en volgens reguliere artsen niet te genezen. De behandeling bestaat vaak uit pijnbestrijding in de vorm van pijnstillers en reumaremmers (DMARD’s), die de ontstekingen onderdrukken.

CBD en THC-olie ofwel wietolie genoemd als alternatief
Op haar website noemt het Reumafonds marihuana als alternatieve pijnstiller. “Marihuana heeft een licht verdovende werking en wordt wel gebruikt door mensen met chronische pijn.”
Een van deze mensen is Lisa de Roos (84), die sinds 10 jaar artrose (reuma) heeft. “Ik had veel en vaak pijn aan m’n gewrichten en kon bijna niet lopen. De reumatoloog gaf me een tas met medicijnen mee, voornamelijk pijnstillers, maar ik wilde die rommel niet vanwege de bijwerkingen. Ik probeerde het zelf op te lossen met zes paracetamol per dag, maar ik lag door de pijn een groot deel van de dag in bed. Daardoor werd ik steeds stijver.”

Zie deze video-getuigenis
Zie ook deze nieuwsuitzending m.b.t. CBD en of THC-olie.

CBD en THC-olie ofwel wietolie genoemd tegen reuma?
Om de werking van wietolie bij reuma te begrijpen, moet wij eerst onderscheid maken tussen de verschillende vormen van reuma. Het reumafonds schaart ruim honderd verschillende aandoeningen onder de definitie van reuma, maar wij zullen ons hier beperken tot de meest voorkomende vormen van reuma:
• Reumatoïde artritis
• Artrose
• Fibromyalgie
Bij al deze vormen van reuma werkt wietolie in de eerste plaats als een pijnstiller zonder bijwerkingen, maar wietolie kan ook andere positieve effecten hebben bij reumapatiënten.
CB2-receptoren
Volgens een onderzoek van dr. Sheng-Ming Dai van de Second Military Medical University in Shanghai tref je CB2-receptoren (cannabinoïdereceptoren) in hoge mate aan in het gewrichtsweefsel van artritispatiënten. Het gebruik van cannabis zou ontstekingen in de gewrichten aanpakken door de wegen van de CB2-receptoren te activeren.

Canadees onderzoek
Ook Jason McDougall, een Canadese professor van farmacologie en anesthesie bij Dalhousie University in Halifax, begint binnenkort met een nieuw onderzoek om erachter te komen of marihuana gewrichten van artritispatiënten kan herstellen en pijn kan wegnemen. Dit onderzoek wordt met geld beloond door de Arthritis Society, een Canadese organisatie voor artritispatiënten.
In een radio-interview van de publieke omroep CBC zegt McDougall: “De zenuwen zijn net draadjes die geen jasje meer hebben. Ze zijn bloot en daardoor verantwoordelijk voor veel pijn. Want we denken is dat als we cannabismoleculen toedienen aan zenuw-receptoren, we in staat zijn om deze te repareren en de pijn van artritis te verminderen.

Artrose

Reuma is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen aan spieren en gewrichten.
Artrose is een vorm van reuma, net als reumatoïde artritis en fibromyalgie. De meeste vormen van reuma veroorzaken langdurige pijn en stijfheid. Ook kunnen spieren en gewrichten warm en gezwollen zijn, als gevolg van een ontsteking. Reuma komt in Nederland bij één op de vijf mensen voor.
Artrose is ook een veelvoorkomende kwaal bij oude mensen. In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan deze vorm van reuma. Wietolie werkt tegen artrose door het tegengaan van de gewrichtspijnen. Ten opzichte van andere pijnstillers hebben CBD en THC-olie het grote voordeel dat er geen bijwerkingen zijn.

De meeste reumatische aandoeningen zijn chronisch en volgens reguliere artsen niet te genezen. De behandeling bestaat vaak uit pijnbestrijding in de vorm van pijnstillers en reumaremmers (DMARD’s), die de ontstekingen onderdrukken.

CBD en THC-olie ofwel wietolie genoemd als alternatief

Op haar website noemt het Reumafonds marihuana als alternatieve pijnstiller. “Marihuana heeft een licht verdovende werking en wordt wel gebruikt door mensen met chronische pijn.”

CBD en THC-olie ofwel wietolie genoemd tegen reuma?
Om de werking van wietolie bij reuma te begrijpen, moet wij eerst onderscheid maken tussen de verschillende vormen van reuma. Het reumafonds schaart ruim honderd verschillende aandoeningen onder de definitie van reuma, maar wij zullen ons hier beperken tot de meest voorkomende vormen van reuma:
• Reumatoïde artritis
• Artrose
• Fibromyalgie
Bij al deze vormen van reuma werkt wietolie in de eerste plaats als een pijnstiller zonder bijwerkingen, maar wietolie kan ook andere positieve effecten hebben bij reumapatiënten.

CBD en THC-olie ofwel wietolie genoemd tegen tegen artrose
Artrose is een veelvoorkomende kwaal bij met name oude mensen. In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan deze vorm van reuma. Wietolie werkt tegen artrose door het tegengaan van de gewrichtspijnen. Ten opzichte van andere pijnstillers hebben CBD en THC-olie het grote voordeel dat er geen bijwerkingen zijn.
Hieronder een link waar het duidelijk in uitgelegd wordt:
Waarom cannabis helpt bij artrose.

Aangezichtspijn

Aangezichtspijn is een aandoening van de aangezichtszenuw (drielingzenuw, nervus trigeminus) met hevige zenuwpijn in de vorm van pijnscheuten (tic douloureux) of aanhoudende pijn (‘atypische’ aangezichtspijn) in de onderste helft van het gezicht (meestal de wangen). Aangezichtspijn komt voornamelijk voor bij middelbaren en ouderen.

CBD-olie
Het gebruik van CBD-olie kan vooral op de lange termijn erg voordelig zijn bij Aangezichtspijn. Het effect van cannabidiol op je lichaam is namelijk niet meteen te merken en het zal dus niet werken als acute pijnstiller. Maar het opbouwen van een regelmatige CBD-inname kan je lichaam in staat stellen homeostase te bereiken. Dat is de algemene balans tussen verschillende lichaamsfuncties en processen die nodig is om te overleven.
CBD heeft daarnaast potente zenuwherstellende eigenschappen en beschermt de zenuwen tegen verdere schade. De ontstekingsremmende werking van cannabidiol zorgt ook voor een kalmerend effect in pijnlijke aangetaste delen van het lichaam. Om deze eigenschappen te merken is een frequente inname, liefst dagelijks, van CBD vereist. Het beste is dan ook om een RAW product te gebruiken, omdat deze de oorspronkelijke zuren uit de plant bevat en een goede invloed heeft op het zenuwstelsels
Net als bij veel andere middelen bouw je met CBD een tolerantie op. In het begin zal je genoeg hebben aan – uitgaande van CBD-olie van 4 tot 10 procent CBD-RaW – één tot twee keer per dag één tot twee druppeltjes. Mettertijd kun je deze dosering ophogen naar bijvoorbeeld 2-3 keer per dag 2-3 druppels en eventueel een hoger percentage CBD in je olie.
THC wietolie
Voor acute pijnstilling bij aangezichtspijn kan wietolie met THC uitkomst bieden. Δ-9-Tetrahydrocannabinol (THC) is een potente pijnstiller die door de werking van het middel op de receptoren van het endocannabinoïde-systeem (ECS), extreem goed werkt bij zenuwpijn. Ook hierbij is een raw versie.

Onderzoeken die gedaan zijn naar aangezichtspijn:
The Effects of Cannabis Among Adults With Chronic Pain and an Overview of General Harms
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20590558

Acne

Acne is een verzamelnaam van enige, onderling verschillende huidaandoeningen, die alle te herkennen zijn aan het optreden van puistjes.

Jeugdpuistjes (acne vulgaris) komen het meest voor op de schouders, armen, nek en gezicht en worden veroorzaakt door een overmatige productie van talg door de talgklier van het haarzakje. De overmaat aan talg zorgt ervoor dat dode huidcellen, hoorncellen, in het haarzakje blijven hangen, waardoor mee-eters (comedonen) ontstaan. Mee-eters zijn te onderscheiden in gesloten zwarte puntjes (blackheads), gesloten witte puntjes (whiteheads) en kleine witte puntjes (microcomedonen). Bij open comedonen is het zwarte puntje de hoornprop die de verwijde uitvoergang van het haarzakje vult, de zuurstof in de lucht zorgt voor de oxidatie van de talg en de verkleuring. Bij een gesloten comedonen is de afvoergang zeer nauw, eigenlijk vergelijkbaar met een gerstekorrel. In deze verstopte en uitgezette talgkliertjes kan zich de bacterie Propionibacterium acnes bevinden die prikkelende stoffen produceert en ontstekingsverschijnselen oproept waardoor rode knobbeltjes verschijnen.

Na infectie met Staphylococcus aureus kunnen ook etterige puisten en abcessen in het gezicht en vooral op de rug vormen. De bacteriën, die van nature in haarzakjes aanwezig zijn, gaan woekeren door de afsluiting en de ophoping van talg. Er vormt zich een zwelling onder of op de huid: een pustel, papel of cyste.

Een recent onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd, betrof het toedienen van CBD aan talgklieren, die verantwoordelijk zijn voor het afscheiden van olieachtig talg en het veroorzaken van acne. De onderzoekers stelden dat CBD werkte als een “zeer effectieve” sebostatische agent. In de loop van het onderzoek remde CBD die rechtstreeks op gekweekte menselijke sebocyten werd toegediend, lipogene werkingen in veel verbindingen. Lipogenese is geassocieerd met de productie van glucose en suiker, vooral in vetweefsel. De studie concludeert: “Samengevat suggereren onze bevindingen dat CBD, vanwege de gecombineerde lipostatische, antiproliferatieve en ontstekingsremmende effecten, potentieel heeft als een veelbelovend therapeutisch middel voor de behandeling van acne vulgaris.”

Een eerder onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd door een Hongaarse wetenschapper, Dr. Tamas Biro, was bedoeld om de impact van CBD op de huid te analyseren. Hij isoleerde huidcellen en paste CBD toe, om te controleren hoe de cannabinoïde integreert met onze eigen endocannabinoïden. De bevindingen onthulden dat de endocannabinoïde cellen een belangrijke rol spelen bij het bepalen hoeveel olie door de huid wordt geproduceerd. Wanneer ons lichaam te veel anandamide produceert, veroorzaakt dit een toename van de olieproductie; terwijl ontoereikend anandamide zal resulteren in uitdroging en huidziekten zoals eczeem. Toen Dr. Biro CBD op de huidcellen toediende, werd anandamide verminderd en de olieproductie stopgezet.
Dit is gunstig voor volwassenen die aan acne lijden, omdat als het lichaam te veel talg produceert, het CBD in cannabis het kalmeert.

Al deze bevindingen suggereren collectief dat CBDzalf en druppels, dankzij de gecombineerde lipostatische, antiproliferatieve en inflammatoire effecten, potentieel heeft als veelbelovend therapeutisch middel bij de behandeling van “acne vulgaris”.

Studies:
Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes
Prevalence of facial acne in adults
The Role of Inflammation in the Pathology of Acne
Cannabidiol as a Treatment for Acne?
The endocannabinoid system of the skin in health and disease
The safety and efficacy of 3% Cannabis seeds extract cream for reduction of human cheek skin sebum and erythema content.
Endocannabinoids enhance lipid synthesis and apoptosis of human sebocytes via cannabinoid receptor-2-mediated signaling.
Project CBD: ACNE

Aderverkalking

Bij de geboorte hebben je slagaders een gladde wand vanbinnen. Maar in de loop der jaren kan de binnenkant van de slagaders beschadigd raken. Dit geeft een ontstekingsreactie waardoor de vaatwand verdikt. Zo’n plaatselijke verdikking van de vaatwand wordt een plaque genoemd. Het hele ontstekingsproces heet slagaderverkalking.
Als de binnenste laag van het bloedvat glad is, is de kans klein dat er iets aan de vaatwand blijft plakken. Wanneer die laag beschadigt, dringen er witte bloedcellen en vette stoffen als cholesterol doorheen. Ze hopen zich op in de vaatwand. Wanneer hier steeds meer ontstekingscellen bijkomen, veroorzaakt dit een steeds verdere verdikking van de vaatwand. De zo ontstane plaque zorgt ervoor dat de doorgang van de slagader steeds kleiner wordt.

In het begin geeft dit geen klachten. Wanneer de doorgang zo ernstig is vernauwd dat het weefsel daarachter onvoldoende bloed (en dus onvoldoende zuurstof) krijgt, ontstaan er problemen.

Symptomen slagaderverkalking

Slagaderverkalking kan voorkomen in alle slagaders in het lichaam. Het kan al lang aanwezig zijn, zonder dat je er last van hebt. Of iemand symptomen heeft en welke dit precies zijn, hangt af van de plaats en ernst van de vernauwing. Vaak ontstaan er pas problemen als de doorgang van een slagader erg is vernauwd. Voorbeelden van klachten die slagaderverkalking kan geven:
• Vernauwingen in de kransslagaders (de bloedvaten die het hart van bloed voorzien) kunnen (in eerste instantie) klachten van pijn op de borst geven als iemand zich inspant: angina pectoris
• Vernauwingen in de beenslagaders kunnen pijn geven bij lopen: etalagebenen
• Hoge bloeddruk

De lichaamseigen cannabinoïden en hun hun invloed ophet menselijk lichaam krijgt steeds meer aandacht binnen de medische wetenschap. Deze stoffen zijn wijdverspreid aanwezig in het cardiovasculaire systeem, wat suggereert dat het endocannabinoïde-systeem een hele speelt in de regulering van bloedcirculatie en hartfunctie.
Zo zijn zogenaamde CB2-receptoren van dit systeem ontdekt in myocardiale cellen, bloedvaten en zachte spiercellen rond de bloedvaten.

Uit studies blijken slachtoffers van een beroerte door een herseninfarct, minder CB2-receptoren te hebben in de slagaderlijke plak vergeleken bij gezonde mensen.
Het goed functioneren van deze receptoren blijkt daarom een beschermende factor tegen acute en chronische ontwikkeling van dergelijke aandoeningen.
Vooral Cbd dat zicht bindt aan de CB2-receptor, blijkt zeer effectief tegen hart- en vaatproblemen.
De beschermende rol van CB2-receptoren is bij diverse mogelijke uitwerkingen van slagaderverkalking waargenomen.

Studies:

Marijuana Use and Cardiovascular Disease
The activation of the cannabinoid receptor type 2 reduces neutrophilic protease-mediated vulnerability in atherosclerotic plaques
Cannabinoid receptor CB2 protects against balloon-induced neointima formation
The cannabinoid receptor type 2 promotes cardiac myocyte and fibroblast survival and protects against ischemia/reperfusion-induced cardiomyopathy
Activation of cannabinoid 2 receptors protects against cerebral ischemia by inhibiting neutrophil recruitment
Cannabinoid type 2 receptor activation downregulates stroke-induced classic and alternative brain macrophage/microglial activation concomitant to neuroprotection
CB1 cannabinoid receptors promote oxidative stress and cell death in murine models of doxorubicin-induced cardiomyopathy and in human cardiomyocytes
CB2-receptor stimulation attenuates TNF-alpha-induced human endothelial cell activation, transendothelial migration of monocytes, and monocyte-endothelial adhesion
High on Nano: cannabis als medicijn tegen aderverkalking
Cannabidiol attenuates OGD/R-induced damage by enhancing mitochondrial bioenergetics and modulating glucose metabolism via pentose-phosphate pathway in hippocampal neurons

Bechterew

De ziekte van Bechterew is een vorm van ontstekingsreuma. Bij de ziekte van Bechterew zijn vooral de gewrichten van rug, heupen en knieën ontstoken. De wervelkolom wordt stijf en pijnlijk en soms ook krom.

Oorzaak
Over de oorzaken van de ziekte van Bechterew is nog weinig bekend. Mogelijk zijn darminfecties en urineweginfecties een aanleiding. Zeker is dat een erfelijke factor meespeelt. Infecties aan darmen of urinewegen kunnen een aanleiding zijn voor het ontstaan van de ziekte van Bechterew. De natuurlijke afweer die het lichaam tegen dit soort infecties opbouwt, richt zich dan vervolgens tegen het eigen lichaam.

Erfelijke factor
Bij de ziekte van Bechterew spelen erfelijke factoren een rol. Binnen een familie komt de aandoening vaak bij meerdere personen voor. Bij ruim negentig procent van de mensen met Bechterew komt in het bloed de erfelijke factor HLA-B27 voor. Deze erfelijke factor zegt toch niet alles. Acht procent van de bevolking heeft deze factor namelijk wel in het bloed, maar heeft niet de ziekte van Bechterew. De aanwezigheid van de erfelijke factor is dus niet meer dan een aanwijzing. Het bepalen van de factor HLA-B27 is dus alleen zinvol als er klachten zijn die wijzen op een ontsteking van gewrichten in rug of bekken. Dat kan een duidelijke aanwijzing zijn voor het ontwikkelen van de ziekte van Bechterew.

Verschijnselen
De ziekte van Bechterew begint met pijn en stijfheid, vooral laag in de rug. Na de rugwervels raken ook de gewrichten van schouder, heup en knieën ontstoken. Patiënten met de ziekte van Bechterew zijn vaak moe. In een latere fase kunnen ook de ogen, hart en andere organen ontstoken raken.

Cannabis bij Bechterew
De werkzame stoffen uit cannabis, waaronder de cannabinoïden CBD. CBG en THC, blijken namelijk enorm goede ontstekingsremmers.
Uit onderzoek blijkt CBD zelfs een effectievere ontstekingsremmer dan regulier medicatie te zijn.
Regelmatige inname van deze stoffen van bijvoorbeeld CBD en of THC-olie zou op langere termijn de ontstekingen remmen en op die manier de oorzaak van de ziekte aanpakken en symptomen verlichten.

Daarnaast staat vooral de combi CBD en CBG alsmede THC bekend om haar pijnstillende en spierontspannende werking.
Deze stoffen kunnen daarom goed worden ingezet als acute pijnstiller bij deze en andere reumatische aandoeningen. Onderzoek naar het effect van cannabis op de ziekte van Bechterew ontbreekt, maar studies naar soortgelijke reumatische pijnen suggereren dat wiet ook hier voor velen een oplossing biedt. Immers blijkt medicinale cannabis het beste medicijn voor veel reumapatiënten.

Studies:
Ziekte van Bechterew behandelen met medicinale wietolie
Ondersteuning bij reuma: wat helpt?
Overcoming the Bell-Shaped Dose-Response of Cannabidiol by Using Cannabis Extract Enriched in Cannabidiol

Baarmoederhals Kanker

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardige vorm van kanker van de baarmoederhals. Baarmoederhalskanker komt vooral voor bij vrouwen vanaf 30 jaar. Het Humane Papilloma Virus (HPV) dat tijdens geslachtsgemeenschap overgedragen kan worden, veroorzaakt baarmoederhalskanker. Maar niet elke vrouw die met dit virus besmet is, krijgt baarmoederhalskanker. Ook roken speelt hierbij een negatieve rol.
Mogelijke symptomen van baarmoederhalskanker zijn: onregelmatig bloedverlies, bloedverlies na de menopauze, bloedverlies tijdens of na geslachtsgemeenschap, abnormale afscheiding en hevige pijn.
Lees meer over de symptomen bij baarmoederhalskanker.

Baarmoederhalskanker is kanker van de baarmoederhals. Het ontstaat meestal uit cellen in het overgangsgebied van de buitenbekleding naar de binnenbekleding van de baarmoederhals.
Een ander woord voor baarmoederhals is cervix. Een ander woord voor kanker is carcinoom. Baarmoederhalskanker wordt daarom ook wel cervixcarcinoom genoemd. Bij het ontstaan van baarmoederhalskanker speelt het humaan papillomavirus (HPV) een belangrijke rol.

CBD tegen baarmoederhalskanker
Waar we eerst alleen afwisten van de mogelijk kanker bestrijdende werking van THC – door het triggeren van apoptose in kankercellen -, blijkt nu steeds vaker dat de niet-psychoactieve stof CBD ook dergelijke effecten op zieke cellen kan hebben.
Onderzoekers van de Zuid-Afrikaanse North-West University in Potchefstroom ontdekten namelijk dat cannabidiol (CBD) anticarcinogene eigenschappen heeft. In vitro, oftewel in een petrischaaltje of testbuisje, blijkt CBD uit een cannabisextract net als THC ook apoptose in kankercellen te stimuleren.
Apoptose is de voorgeprogrammeerde zelfmoord van zieke cellen. CBD zorgde er in dit onderzoek voor dat alleen de kankercellen afstierven en hun groei werd geremd. Alle gezonde cellen bleven intact, iets dat bij een chemokuur of bestraling níet het geval is.

Studies:

Cannabidiol rather than Cannabis sativa extracts inhibit cell growth and induce apoptosis in cervical cancer cells
LINCOLN’S STORY: WHY CYOC WAS STARTED
WATCH as compound in Cannabis oil (THC) kills cancer cells while leaving healthy cells alone
Cannabis-Derived Substances in Cancer Therapy – An Emerging Anti-Inflammatory Role for the Cannabinoids

Beenmergkanker (ziekte van Kahler)

Beenmergkanker ofwel multipel myeloom is een aandoening waarbij er een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg is. Deze vorm van kanker treft vooral mensen boven de 60 jaar, maar kan ook op veel jeugdiger leeftijd voorkomen.
In het beenmerg van de mens bevinden zich stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de bloedaanmaak. Een stamcel uit het beenmerg maakt drie verschillende soorten bloedcellen:

• rode bloedcellen (erytrocyten): deze zijn nodig voor transport van zuurstof door het lichaam
• bloedplaatjes (trombocyten): deze dragen bij aan de bloedstolling en korstvorming
• witte bloedcellen (leukocyten): deze zorgen voor de afweer

Plasmacellen, zoals bij multipel myeloom, ontstaan uit bepaalde witte bloedcellen, zogenaamde B-lymfocyten of B-cellen. Eenmaal uitgerijpt maken plasmacellen antistoffen aan (immuunglobulinen). Deze antistoffen zijn belangrijk voor onze afweer.

Doordat bij multipel myeloom een overmaat (een ‘kloon’) van maar één soort plasmacellen ontstaat, wordt er meestal ook een overmaat van één soort antistoffen aangemaakt. Dit wordt een monoklonaal eiwit, M-proteïne genoemd. Een oudere naam die nog veel gebruikt wordt is ‘paraproteïne’. Behalve dat het monoklonale eiwit in het bloed te zien is, kan een deel van dit eiwit ook in de urine worden aangetroffen. Dit wordt dan het Bence-Jones-eiwit genoemd.

De overmaat van dit ene type plasmacellen in het bloed en beenmerg kan verschillende symptomen geven:

• De kwaadaardige cellen in het beenmerg kunnen de gezonde cellen verdringen waardoor er bloedarmoede kan ontstaan en/of verhoogde gevoeligheid voor infecties.
• Het verhoogde eiwit kan de nieren beschadigen en het bloed stroperig maken waardoor mensen benauwd kunnen worden, minder goed kunnen zien en/of last krijgen van hoofdpijn.
• De kwaadaardige cellen kunnen het bot aantasten waardoor er botbreuken kunnen ontstaan en de hoeveelheid kalk in het bloed kan stijgen waardoor mensen uitdrogingsklachten kunnen krijgen.

Symptomen

Multipel myeloom – de ziekte van Kahler kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen.

Mogelijke klachten of symptomen:

• Vermoeidheid (door gebrek aan rode bloedcellen)
• Spontane bloedingen (door gebrek aan bloedplaatjes)
• Verhoogde vatbaarheid voor infecties (door gebrek aan normale witte bloedcellen en een afweerstoornis)
• Pijn in de botten
• Dorstgevoel
• Hoge bloeddruk en traagheid
• Doorbloedingsstoornissen: hierbij kunnen problemen zijn met zien, hoofdpijn en verminderde doorbloeding van de huid, oren, vingers en tenen
• Krachtverlies en tintelingen of andere gevoelsstoornissen in handen en voeten (polyneuropathie of zenuwpijn)

Onderzoeken naar cannabis en bloedkanker (leukemie, lymfklierkanker, multipel myeloom/ ziekte van Kahler)

• The effects of cannabidiol and its synergism with bortezomib in multiple myeloma cell lines. Study published in the International Journal of Cancer in December 2013.
• Enhancing the activity of CBD and other cannabinoids against leukaemia. Study published in Anticancer Research in October 2013.
• Cannabis extract treatment for terminal acute lymphoblastic leukemia of Philadelphia chromosome (Ph1). Study published in Case Reports in Oncology in September 2013.
• Expression of type 1 and type 2 cannabinoid receptors in lymphoma. Study published in the International Journal of Cancer in June 2008.
• Cannabinoid action in mantle cell lymphoma. Study published in Molecular Pharmacology in November 2006.
• THC-induced apoptosis in Jurkat leukemia. Study published in Molecular Cancer Research in August 2006.
• Targeting CB2 cannabinoid receptors as a novel therapy to treat malignant lymphoblastic disease. Study published in Blood American Society of Hemmatology in July 2002.
Multiple myeloom – Cees heeft veel baat bij wietolie .

Beroerte of Herseninfarct

Cerebrale ischemie is een van de meest voorkomende klinische aandoeningen en is betrokken bij veel ernstige ziekten, waaronder beroerte, hartstilstand en ademstilstand. De behandeling van deze aandoening betreft meestal het zo snel mogelijk herstellen van de bloedstroom. Dit kan echter leiden tot secundaire schade aan het ischemische gebied.
Het herstel van de bloedsomloop veroorzaakt ontstekingen en oxidatieve stress-geïnduceerde schade in het gebied dat wordt beïnvloed door de afwezigheid van zuurstof en voedingsstoffen tijdens de periode van hersenischemie. Passende medicijnen zijn nodig om neuronen te beschermen tegen afsterving, de pathologische reacties te verminderen en het proces van neuronale dood onder controle te houden.
Cannabidiol (CBD) is een niet-psychoactieve cannabinoïde afgeleid van Cannabis sativa en een zwakke CB1 en CB2 cannabinoïde receptorantagonist , met een zeer lage toxiciteit voor mensen.
Toenemend bewijs geeft aan dat CBD een molecuul is met potentieel neuroprotectieve eigenschappen die kunnen worden gebruikt om neurologische aandoeningen te behandelen. Van CBD is aangetoond dat het de neuro stimulators die de stress en de overprikkeling veroorzaken aanzienlijk verminderen en de veroorzaakte ontstekingen doen laat verdwijnen.

Studies;

Cannabidiol may soon be used in the emergency room to fight effects of stroke and cardiac emergencies.
Medicinale cannabis beschermt brein ook na hartaanval of beroerte.
Residual Effects of THC via Novel Measures of Brain Perfusion and Metabolism in a Large Group of Chronic Cannabis Users.
Cannabidiol attenuates OGD/R-induced damage by enhancing mitochondrial bioenergetics and modulating glucose metabolism via pentose-phosphate pathway in hippocampal neurons.

Bijschildklieraandoening (Endocriene aandoening)

Cannabinoïden beïnvloeden het lichaam voornamelijk via het endocannabinoïde systeem. Ontdekt is dat dit systeem andere systemen in het lichaam reguleert. Ook het endocriene systeem bevat endocannabinoïde receptoren.

Het endocriene systeem, of het hormoonstelsel, is een van de lichaamssystemen die blijken te worden beïnvloed door het endocannabinoïde systeem. In een paper uit 2006, gepubliceerd in Endocriene Reviews, staat dat CB1 receptoren tot uiting komen in de hypothalamus en de hypofyse. Bekend is dat de activatie hiervan alle endocriene hypothalamus-perifere endocriene assen moduleert.
De aanwezigheid van cannabinoïde receptoren in het endocriene systeem suggereert dat cannabinoïden therapeutische toepassingen hebben als het gaat om endocriene aandoeningen.

Endocriene aandoeningen
Endocriene aandoeningen ontstaan als de functie van een of meer endocriene klieren wordt aangetast. Dit fenomeen kan de balans van het gehele systeem verstoren. Als een bepaalde klier te weinig of te veel van een bepaald hormoon produceert, kan een ziekte ontstaan. Endocriene aandoeningen kunnen ook opkomen als de functie van een klier wordt beïnvloed door laesies, knobbeltjes of tumoren.
Een van de meest gediagnosticeerde endocriene aandoeningen is diabetes. Deze ziekte ontstaat wanneer de alvleesklier onvoldoende insuline produceert. Een andere endocriene stoornis is bijnierinsufficiëntie. Dit ontstaat als de bijnieren onvoldoende cortisol en androsteron afgeven, wat resulteert in vermoeidheid. Andere endocriene stoornissen zijn de ziekte van Cu hing, gigantisme, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie, hypopituïtarisme en het polycysteus-ovariumsyndroom.

Cannabinoïden en Endocriene
Cannabinoïden kunnen mogelijk het endocriene systeem reguleren en ondersteunen bij bepaalde aandoeningen. De verbindingen kunnen bijvoorbeeld effectief zijn bij de behandeling van ziekten die zijn veroorzaakt door tumoren op endocriene klieren. In een paper uit 2008, gepubliceerd in het tijdschrift Endocrine-Related Cancer, staat dat endocannabinoïde in staat zijn om de celgroei, invasie en metastase van schildklier-, borst- en prostaattumoren te remmen. Vanwege de overeenkomst in moleculaire structuur activeren cannabinoïden als THC dezelfde receptoren. Daarom zijn de effecten mogelijk gelijk.
Uit onderzoek blijkt ook dat cannabinoïde receptoren aanwezig zijn op zenuwen die betrokken zijn bij de regulatie van de hypothalamus-hypofyse-schildklieras. Dit gebied reguleert de productie van hormonen middels de schildklier. Dat suggereert dat endocannabinoïde en cannabinoïden mogelijk de hormoonproductie beïnvloeden. Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar geeft aan dat cannabinoïden invloed kunnen hebben op het endocriene systeem.
Cannabinoïden als CBD kunnen mogelijk ook de symptomen van endocriene stoornissen verlichten. CBD is een niet-psychoactieve cannabinoïde die veel medische toepassingen heeft. Angst en slapeloosheid zijn twee symptomen van endocriene stoornissen. We weten dat CBD-angstgevoelens verlicht, wat ook is aangetoond in proeven met mensen. De cannabinoïde verbetert daarbij mogelijk slaappatronen, door angst te verlichten en de REM-slaap te verbeteren.

Studies;

The emerging role of the endocannabinoid system in endocrine regulation and energy balance.
Endocannabinoids in endocrine and related tumours.
Effect of Marijuana Use on Thyroid Function and Autoimmunity.
Hashimoto’s encephalopathy as a treatable cause of corticobasal disease.
Type 1 Cannabinoid Receptor-Containing Axons Innervate Hypophysiotropic Thyrotropin-Releasing Hormone-Synthesizing Neurons.
Evidence for functional CB1 cannabinoid receptor expressed in the rat thyroid
Thyroid Dysfunction and Choleduocholithiasis.
Marijuana treatments for autoimmune disorders.

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis kan in vier varianten voorkomen, maar alle types hebben specifieke eigenschappen. Een bipolaire stoornis wordt ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd, waarbij iemand die hieraan lijdt, perioden ervaart met ongewoon veel energie en extase, ook wel manie genoemd. Een extreem slecht humeur, vermoeidheid en uitzichtloosheid zijn tekenen van een ander symptoom: depressieve episoden.

Er bestaan vier varianten: Bipolaire-I-stoornis is wat sommigen verkeerd bestempelen als de enige variant van deze ziekte. Dit type wordt gekenmerkt door aanhoudende manische perioden, die meer dan een week duren. Patiënten die worden gediagnosticeerd met type 1 ervaren ook depressieve perioden, waardoor ze zich iedere dag extreem anders kunnen voelen.
Type 1 kan ontzettend belemmerend zijn voor iemands dagelijkse bezigheden en in sommige gevallen is er een ziekenhuisopname nodig.
Bipolaire stoornis type II wordt voornamelijk gekenmerkt door langdurige depressieve episoden. Hoewel patiënten met deze variant soms ook worstelen met manische episoden, wordt hun toestand vooral gekarakteriseerd door een “slecht” humeur, gebrek aan energie en een verminderd vermogen om te functioneren.
Cyclothymie is de derde categorie van een bipolaire stoornis en is milder dan de twee eerdergenoemde varianten. Dit type kenmerkt zich door langdurige perioden van hypomanie en depressieve gevoelens die niet zo heftig zijn als bij volledige manische of depressieve episoden.
Het vierde en laatste type van een bipolaire stoornis omvat alle andere (niet-)gespecificeerde varianten van deze ziekte, die zijn vastgesteld door artsen.

Hoe kan cannabis en rol spelen
Aangezien er steeds meer bewijs bestaat dat cannabis medisch heilzaam kan werken, is het niet meer dan logisch dat onderzoekers en artsen bestuderen hoe cannabinoïden bipolaire stoornissen beïnvloeden – op een goede dan wel slechte manier. Als behandeling bij hersenaandoeningen, wordt cannabis heen en weer geslingerd van het ene naar het andere onderzoek of het kan helpen of dat het juist schadelijk is. Dit heeft te maken met de illegale aard van het middel en de medici die het nog niet willen accepteren als medicijn.

Er zijn een paar voorstudies gedaan naar de werking van cannabis bij bipolaire stoornissen, waarbij de meeste onderzoeken slechts een paar participanten behelsden. Een recentelijke studie, die is uitgevoerd aan de Lancaster University (GB), heeft vierentwintig patiënten met een bipolaire stoornis onder de loep genomen, die in ieder geval drie keer per week cannabis consumeerden. De studie werd uitgevoerd middels de Experience Sampling Methode (ESM) waarbij participanten hun bevindingen zes dagen lang bijhouden in een dagboek. Iedere deelnemer constateerde hoe cannabis zijn/haar manische en/of depressieve perioden beïnvloedde.
Uiteindelijk is gebleken dat er niet veel conclusies uit deze studie kunnen worden getrokken. Het onderzoek concludeerde dat bij sommige deelnemers de manische en depressieve symptomen toenamen bij cannabisgebruik, maar de meeste patiënten die cannabis gebruikten, genoten van de positieve effecten en waren sneller geneigd om cannabis te consumeren als genotmiddel, en niet als medicijn. De nadelen van deze studie is het kleine sample en het ontbreken van een controlegroep, wat het lastig maakt om generaliseerbare uitspraken te doen over patiënten.

THC VS. CBD

Bij het uitvoeren van studies naar cannabisgebruik bij de behandeling van een bipolaire stoornis, zouden onderzoekers de verschillende consumptiemethoden mee moeten nemen in hun analyse. Afhankelijk van het type cannabis dat is geconsumeerd, kunnen wetenschappelijke bevindingen vol zitten met consistentiefouten, variërend van studie tot studie. Bipolaire patiënten die bijvoorbeeld cannabisconcentraten roken met extreem hoge THC-levels ervaren waarschijnlijk meer negatieve gevoelens dan degenen die CBD-rijke soorten cannabis roken.
Dit komt doordat THC acute angst en paranoia kan veroorzaken bij sommige gebruikers, terwijl CBD de negatieve effecten van psychotrope symptomen vermindert. Het is ook essentieel om te weten welk type soort wordt bestudeerd; of het een sativa, indica of een kruising is. Iedere soort zorgt op zichzelf en op grotere schaal voor andere resultaten. Het ontbreken van een wetenschappelijke benadering van de verschillende cannabis methoden bij de studies, maakt het lastig om een hoofdlijn te ontdekken in de analyses.

Cannabis voor Manisch depressiviteit

Cannabis gebruik is hoger dan gemiddeld bij bipolaire patiënten, en weerspiegelt grotendeels hun verlangen om depressies te verlichten of uit een manische episode te komen. Terwijl sommige anekdotische studies patiënten hebben gevolgd bij wie de manie afnam door de kalmerende effecten van CBD en THC, gebruiken sommigen het middel tijdens depressieve perioden om het verheffende gevoel van euforie te ervaren.
Het belangrijkste wat we tot nu toe uit onderzoek naar de effecten van cannabis op bipolaire patiënten kunnen halen, is dat er simpelweg niet genoeg aanvaardbare studies zijn om definitief vast te kunnen stellen of het middel bipolaire patiënten effectief kan behandelen. Hoewel aangetoond is dat cannabis symptomen van angst en manie kan prikkelen, gebruiken veel patiënten cannabis niet als medicatie, maar voor hun eigen plezier als ze geen episode ervaren. Cannabis biedt een breed scala aan medische implicaties en zou heel goed een van de sleutels kunnen zijn naar natuurlijke gezondheidszorg in de nabije toekomst.

Studies;

The Relationship between Bipolar Disorder and Cannabis Use in Daily Life.
Opposite relationships between cannabis use and neurocognitive functioning in bipolar disorder and schizophrenia.

error: Content is protected !!